1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Wat doen wij voor u?

 
Boekhouding
 • Verwerken van facturen, dagafschriften, offertes en andere documenten
 • Opstellen en boeken van journaalposten
 • Verzorgen van de facturering
 • Verwerken salarissen en loonadministratie
 • Verantwoording kas
 Jaarwerk en belasting aangiften
 • Samenstellen balans en verlies- en winstrekening
 • Verzorgen samenstellingsverklaring
 • Verzorgen goedkeurende accountantsverklaring
 • Aangiften loonheffing, omzetbelasting, inkomstenbelasting en venootschapsbelasting
Financiële partner / controller
 • Een vaste gesprekspartner voor alle financiële aangelegenheden
 • Aanwezig op locatie van uw organisatie
 • Op afroep, op vaste dagen en tijden of een combinatie daarvan
 • Opstellen business plannen, begrotingen, liquiditeitsplannen, investeringsplannen en subsidie aanvragen
 • Opstellen van beslissingscalculaties en kostprijscalculaties
 • Opstellen activiteitenverslag / bestuursverslag
Management informatie
 • Verzorgen van de management informatie op maat
 • Alle informatie op elk gewenst moment op laptop, tablet of telefoon
 • Passend in het NU: real time, op elk gewenst moment op elk mobiele toepassing
 • Verzorgen van benchmark informatie
 • Periodieke financiële analyses en toelichtingen op de cijfers